Радна биографија

Име и презиме Далиборка Путић Бераров
Датум и место рођења  28.05.1968. Зрењанин
ЈМБГ  2805968xxxxxx
Занимање/професија Професор разредне наставе
Електронска адреса
dacaputic@open.telekom.rs
Блог daliborkaputic.wordpress.com
Адреса Народне омладине 22, Зрењанин
Телефони
+381(0)61/584 0333 
Тренутно радно место/установа
 • ОШ “Вук Караџић” Зрењанин
Образовање 
 • Педагошка академина “Жива Јовановић”, Вршац (1987-1989)
  Дипломски рад из педагошке психологије: “Рационализација процеса наставе”
 • Учитељски факултет Београд
  Дипломирала 1998,
  Дипломски рад на тему: “Мултимедији у функцији иновирања наставе”
Испит за лиценцу наставника Положен
Радно искуство
 • ОШ “Вук Караџић”, Зрењанин, 1990-1994. на одређено време
 • ОШ “Вук Караџић”, Зрењанин, 1994
  на неодређено време
Звање Професор разредне наставе
Страни језици  (ниво) Енглески (основни)
Информатичка писменост
 • MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Интернет 
Остало:
Наставник Грађанског васпитања 2005 –
 Наставник изборних предмета
 • Лепо писање
 • Рука у тесту
 • Народна традиција
 • Чувари природе
 Ваннаставне активности
 • Луткарска секција
 • Драмска секција
 • Занимљива математика
  I-IV
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s